BIBELN.ONLINE - SKJVB-PROJEKTET´s

ONLINE BIBLIOTEK

Læs Bibelen, udforsk dens Forord og Introduktioner og meget mere, helt gratis online.
BIBELBIBLIOTEKET

Læs Guds ord online

Læs den hellige bibel online og oplev sandfærdige oversættelser fra de korrekte manuskripter, læs forordene og andet materiale, som vi håber vil være til velsignelse for dig.

Vælg mellem flere forskellige Bibeloversættelser og sprog.

LÆS, TRO OG STUDER

AV 1611

Authorized King James Version

Svensk udgave


Arbejde i gang


SKJVB - Svensk KJV Bibel.

Den svenske KJV- Bibel er den svenske Bibeloversættelse af de hellige skrifter, King James Version, også kendt som den autoriserede version (AV 1611).
I den svenske udgave af King James Version fra 1611 er den engelske sprogdragt og tone bevaret og tydeliggjort ved en afstemt brug af tegnsætning. Den svenske KJV- Bibel har derfor en lidt ældre svensksproget tone, som trofast følger den engelske King James Bible.

PÅ SVENSK, (arbejde i gang).

LÆS, TRO OG STUDER

AV 1611

Authorized King James Version

Engelsk udgave med svensk Bibelbogregister.


Vil blive tilføjet inden længe


KJV - The King James Bible.

King James Version er af Gud bevaret og bevist siden vor Herres år 1611, hvis engelske tekst er oversat fra originalsprogene: og med de tidligere oversættelser er flittigt sammenlignet og revideret efter hans majestæts særlige befaling.
King James Bible blev udgivet første gang i 1611 og er stadig den mest læste bibel i verden.

IN ENGLISH

LÆS, TRO OG STUDER

1703

Kong Karl den Tolvtes Bibel

Revideret Version

Vil blive tilføjet inden længe


Biblia, den hellige Skrift.

Produceret efter ordre fra kong Carl den Tolvte af Sverige: Den store og nådige Herre, Carl, af Guds nåde, konge af Sverige, Göte og Vende.
Kong Carl XII, som regerede fra 1697 til sin død i 1718, var en kontroversiel monark, der var kendt for sit karismatiske lederskab, og som var præget af konflikter, herunder den lange og ødelæggende Store Nordiske Krig. Han har sat sig varige spor i svensk historie og kultur, og ved Guds nåde også i den bibel, der i dag bærer hans navn, Carl XII-bibelen. Oversættelsen blev bestilt og godkendt af kong Carl XII af Sverige.
Den officielle kirkebibel i Sverige i over 200 år
Carl den Tolvtes Bibel, også kendt som Karl XII's Kirkebibel, er en af de vigtigste bibler i Sverige og var den officielle bibeloversættelse for den svenske kirke i over 200 år.
Gud har givet det svenske folk denne gave, de hellige skrifter på det svenske sprog. Carl XII's Bibel, som udkom første gang i 1703, er en oversættelse, som er baseret på den korrekte håndskriftslinje, Majoritetsteksten (fra Syrien, Antiokia).

PÅ SVENSK

LÆS, TRO OG STUDER

1873

Kong Karl den Tolvtes Bibel


Vil blive tilføjet inden længe


Biblia, den hellige Skrift.

Kong Carl den Tolvtes Bibel, også kendt som Karl XII's Kirkebibel, er en af de vigtigste bibler i Sverige og var den officielle bibeloversættelse for den svenske kirke i over 200 år, fra 1703-1917.
Carl XII's Bibel blev første gang udgivet i 1703, og dette er den sprogligt opdaterede version, der blev udgivet i 1873. Den er skrevet i henhold til det 19. århundredes ortografi, morfologi og syntaks for yngre nysvensk, som blev brugt 1732-1906.

PÅ SVENSK

BIBELBIBLIOTEKET

Diverse

Læs forord eller introduktioner til specifikke Bibler osv.

BIBELN.ONLINE

1611 King James Version Forord

Del 1 - 2

1611 FORORD

Del 1 En dedikation til hans Majestæt Kong James I af England

1611 FORORD

Del 2 Fra oversættere til læsere
BIBELN.ONLINE

Introduktion til den Svenske KJV Bibel

Del 1-3

Introduktion til den Svenske KJV Bibel


BIBELN.ONLINE

Billedgalleri

Billedgalleri

AV 1611 - Svensk KJV Bibel


"Men når du læser Skriften, så læs den med et helligt og kysk øre: Beundr ærbødigt de dunkle passager, som du ikke forstår, og bebrejd kun din egen manglende evne; læs med glæde de klare passager, og studer omhyggeligt for at forstå dem, der er lidt vanskelige; pres på for at blive en god læser af teksten, for Skriften er altid den bedste fortolker af sig selv." 

Kong James I af England, Basilikon Doron (1599).