AV 1611

KING JAMES VERSION - SWEDISH EDITION

Nya Testamentet

Den Andra Episteln av Johannes

2 Johannes, kapitel 1


Gamla Testamentet, välj bok:

1 MOS2 MOS3 MOS4 MOS5 MOSJOSDOMRUT1 SAM2 SAM1 KUNG2 KUNG1 KRÖN2 KRÖNESRANEHESTJOB: PS: 1-7576-150ORDSPREDHVJESJERKLAGHESDANHOSJOELAMOSOBADJONAMIKANAHHABSEFHAGSAKMAL:

Nya Testamentet, välj bok:

MATTMARKLUKJOHAPGROM1 KOR2 KORGALEFFILKOL1 TH2 TH1 TIM2 TIMTITFILEMHEBRJAK1 PETR2 PETR1 JOH2 JOH3 JOHJUDUPP

2 Johannes, välj kapitel:

1
SVENSKA KJV BIBELN

2 JOHANNES, KAPITEL 1

1. Han uppmanar en viss hedervärd kvinna, med sina barn att framhärda i Kristen kärlek och tro, 8. så att de inte förlorar belöningen för sin tidigare bekännelse, 10. och att inte ha något att göra med de förförare som inte bär med sig den sanna doktrinen av Kristus Jesus.


2Joh 1:1 DEN äldste till den utvalda kvinnan och hennes barn, som jag älskar i sanningen; och inte bara jag, utan också alla de som har känt sanningen;

2Joh 1:2 För sanningens skull, som bor i oss, och skall vara med oss i evighet.

2Joh 1:3 Nåd vare med er, barmhärtighet, och frid, från Gud Fadern, och från Herren Jesus Kristus, Faderns Son, i sanning och kärlek.

2Joh 1:4 Jag gladde mig mycket över att jag fann att dina barn vandrade i sanning, som vi har fått ett bud från Fadern.

2Joh 1:5 Och nu vädjar jag dig, fina dam, inte som om jag skulle skriva ett nytt bud till dig, utan det som vi redan från begynnelsen har haft, att vi skall älska varandra.

2Joh 1:6 Och detta är kärleken, att vi vandrar efter hans bud. Detta är budet, Att, som ni har hört från begynnelsen, ni skolen vandra i det.

2Joh 1:7 Ty många bedragare har kommit in i världen, som inte bekänner att Jesus Kristus har kommit i köttet. Detta är en bedragare och en antikrist.

2Joh 1:8 Ge akt på er själva, att vi inte förlorar det som vi har gjort, utan att vi får full belöning.

2Joh 1:9 Var och en som överträder, och inte stannar kvar i doktrinen av Kristus, har inte Gud. Han som förblir i doktrinen av Kristus, han har både Fadern och Sonen.

2Joh 1:10 Om någon kommer till er, och inte för med sig denna doktrin, så ta inte emot honom i ert hus, och inte heller be honom att Gud ska vara med honom:

2Joh 1:11 Ty han som säger till honom att Gud må vara med dig är delaktig i hans onda gärningar.

2Joh 1:12 Jag har mycket att skriva till er, men jag vill inte skriva med papper och bläck: utan jag litar till att få komma till er, och tala ansikte mot ansikte, för att vår glädje skall bliva fullständig.

2Joh 1:13 Barnen till din utvalda syster hälsar dig. Amen.

2 Johannes, välj kapitel:

1 ⎜ TOP