Bibelbiblioteket
KING JAMES VERSION

1611 FÖRORD

Del 1


En Dedikation till hans Majestät Kung Jakob den Första av England

(King James the First of England),

till den store Gudens ära och hans Kyrkas väl, genom Jesus Kristus, vår Herre och ende Frälsare.
TILL DEN

HÖGSTE OCH MÄKTIGASTE

Prins, JAKOB genom Guds nåd,

Kung av Storbritannien, Frankrike och Irland,

Försvarare av tron, etc.


ÖVERSÄTTARNA AV BIBELN,

önskar Nåd, Barmhärtighet, och Frid, genom

JESUS KRISTUS vår HERRE.


STORA och mångfaldiga var de välsignelser, vördade Suverän, som den Allsmäktige Gud, alla barmhärtigheters Fader, skänkte oss, Englands folk, när han först sände Ers Majestäts Kungliga Person för att styra och regera över oss. Många som inte önskade vårt Sion väl, att i samband med nedgången av den ljusa Västerländska Stjärnan, Drottning Elizabeth, som vi minns med glädje, skulle några tjocka och påtagliga moln av mörker ha överskuggat detta Land så mycket att människorna skulle ha varit osäkra på vilken väg de skulle vandra; och att man knappt skulle veta vem som skulle leda den oroliga Staten; Ers Majestäts framträdande, som solen i sin styrka, skingrade omedelbart dessa förmodade och anade dimmor, och gav alla som var väl berörda en ytterst stor anledning till tröst, särskilt när vi såg Regeringen etablerad i Ers Höghet och Er förhoppningsfulla Säd, med en otvivelaktig Titel, och detta också åtföljt av fred och lugn hemma och utomlands.

Men bland alla våra glädjeämnen, fanns det inget som fyllde våra hjärtan, mer än den välsignade fortsättningen av förkunnelsen av Guds heliga Ord bland oss; som är den ovärderliga skatt som överträffar alla jordens rikedomar; eftersom dess frukt inte bara sträcker sig till den tid som tillbringas i denna förgängliga värld, utan leder och disponerar människorna till den eviga lycka som finns ovan i himmelen.

Att inte låta den falla till marken, utan snarare ta upp den, och låta den ligga kvar i det skick, som Ers Höghets berömda föregångare lämnade den: Nej, att gå framåt med en människas förtroende och beslutsamhet när det gäller att upprätthålla Kristus sanning, och sprida den i när och fjärran, är det som har bundit och fast knutit hjärtat hos alla Ers Majestäts lojala och religiösa folk så till Dig, att Ditt eget namn är dyrbart bland dem: deras ögon ser Dig med tröst och de välsignar Dig i sina hjärtan, som den heliga person, som, under Gud är den omedelbara upphovsmakaren till deras sanna lycka. Och denna deras tillfredsställelse minskar inte och avtar inte, utan ökar och stärks varje dag, när de ser att Ers Majestäts iver för Guds hus inte avtar eller går tillbaka, utan blir mer och mer tänd, och manifesterar sig i de mest avlägsna delarna av kristenheten, genom att skriva till försvar för Sanningen, (som har gett syndens människa ett sådant slag att den inte kan botas) och varje dag hemma, genom religiösa och lärda samtal, genom att besöka Guds hus, genom att höra Ordet predikas, genom att vårda dess Lärare, genom att ta hand om kyrkan som en mycket öm och kärleksfull far som sköter om den.

Det finns oändligt många argument för denna riktiga Kristna och religiösa tillgivenhet hos Ers Majestät; men inget är mer övertygande för att förklara den för andra än den häftiga och eviga önskan att fullborda och publicera detta verk, som vi nu med all ödmjukhet överlämnar till Ers Majestät. Ty när Ers Höghet en gång i djupt förnuft hade insett hur lämpligt det var att det från de Ursprungliga Heliga Språken, tillsammans med en jämförelse av de arbeten, både på vårt eget och andra utländska Språk, som utförts av många värdiga män som gått före oss, skulle finnas en mer exakt översättning av de heliga Skrifterna till Engelska Språket; Ers Majestät avstod aldrig från att uppmana och uppvakta dem till vilka den rekommenderades, för att arbetet skulle påskyndas och att verksamheten skulle påskyndas på ett så anständigt sätt som en fråga av sådan vikt med rätta kunde kräva.

Och nu till sist, genom Guds nåd och vårt fortsatta arbete, då det har lett till en sådan slutsats, att vi har stora förhoppningar om att Englands Kyrka skall skörda goda frukter genom detta, anser vi det vara vår plikt att erbjuda det till Ers Majestät, inte bara som vår kung och suverän, utan också som den främsta initiativtagaren och upphovsmannen till verket: Vi ber ödmjukt Ers Heliga Majestät att, eftersom saker av detta slag alltid har varit föremål för kritiken från illasinnade och missnöjda personer, den må få godkännande och beskydd från en så lärd och omdömesgill Prins som Ers Höghet är, vars tillåtelse och godkännande av vårt arbete kommer att hedra och uppmuntra oss mer än alla förtal och hårda tolkningar från andra människor kommer att förskräcka oss. Så om vi å ena sidan blir förtalade av Påvliga Personer hemma eller utomlands, som därför kommer att förtala oss, eftersom vi är fattiga redskap för att göra Guds heliga Sanning ännu mer och mer känd för folket, som de fortfarande vill hålla i okunnighet och mörker; eller om vi å andra sidan blir förtalade av självupptagna Bröder, som går sina egna vägar och inte ger gehör åt något annat än det som är utformat av dem själva och hamrat på deras städ; kan vi vila tryggt, stödda inom oss av ett gott samvetes sanning och oskuldsfullhet, då vi vandrat enkelhetens och integritetens vägar som inför Herren, och stödda utanför av det kraftfulla skyddet av Ers Majestäts nåd och gunst, som alltid kommer att ge stöd åt ärliga och Kristna strävanden mot bittra censureringar och oskäliga beskyllningar.

Himmelens och jordens Herre välsignar Er Majestät med många och lyckliga dagar, så att Ni, liksom hans himmelska hand har berikat Er Höghet med många unika och utomordentliga nåder, i denna senare tidsålder må vara världens underverk för lycka och sann lycka, till den store GUDENS ära och hans Kyrkas väl, genom Jesus Kristus, vår Herre och ende Frälsare.