Bibelbiblioteket
BIBELN.ONLINE - SKJVB-PROJEKTET´s

ONLINE BIBLIOTEK

Läs Bibeln, utforska dess Förord och Inledningar mm, helt kostnadsfritt online.
BIBELBIBLIOTEKET

Läs Guds ord online

Läs Den Heliga Bibeln online och upplev sanningsenliga översättningar från de korrekta manuskripten, läs förord och annat material som vi hoppas blir till dig en välsignelse.

Välj mellan flera olika Bibelöversättningar och språk.

LÄS, TRO OCH STUDERA

AV 1611

Authorized King James Version

Svenska utgåvan


Under arbete


SKJVB - Svenska KJV Bibeln.

Svenska KJV Bibeln är den svenska Bibelöversättningen av den Heliga Skrift, King James Version även känd under namnet Authorized Version (AV 1611).
I den svenska utgåvan av 1611 King James Version är dess engelska språkdräkt och tonläge bevarad och tydliggjord genom en matchad användning av skiljetecken. Den Svenska KJV Bibeln har därför ett litet äldre svenskspråkigt tonläge som troget följer den engelska King James Bibeln.

PÅ SVENSKA, (arbete pågår).

LÄS, TRO OCH STUDERA

AV 1611

Authorized King James Version

Engelska utgåvan, med svenskt Bibelboksregister.


KJV - The King James Bible.

King James Version är av Gud bevarad och bevisad sedan vår Herres år 1611, vars engelska text är översatt från de ursprungliga språken: och har med de tidigare översättningarna flitigt jämförts och reviderats, på hans Majestäts särskilda befallning.
King James Bibeln publicerades för första gången år 1611 och är fortfarande den mest lästa Bibeln i världen.

IN ENGLISH

LÄS, TRO OCH STUDERA

1703

Konung Carl den Toftes Bibel

Reviderad Version

Denna Bibel kommer att läggas till inom kort.


Biblia, den Heliga Skrift.

Framtagen efter befallning av Konung Carl den Tolfte av Sverige: Den stormäktige och nådige herren, Carl, med Guds Nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung.
Kung Carl XII, som regerade från 1697 till sin död 1718, var en kontroversiell monark känd för sitt karismatiska ledarskap och präglades av konflikter, inklusive det långa och förödande Stora nordiska kriget. Han har lämnat ett bestående avtryck på svensk historia, kultur och genom Guds nåd, även via den Bibel som idag bär hans namn, Carl XII:s Bibel. Översättningen beställdes och godkändes av Kung Carl XII av Sverige.
Den officiella Kyrkobibeln i Sverige i över 200 år
Carl den Tolftes Bibel, som också kallas för Karl XII:s Kyrkobibel, är en av de mest betydelsefulla Biblarna i Sverige och var den officiella Bibelöversättningen för svenska Kyrkan i över 200 år.
Gud har gett det svenska folket denna gåva, den Heliga Skrift på det svenska språket. Carl XII:s Bibel, som publicerades första gången år 1703, är en översättning baserad på den korrekta linjen av manuskript, Majoritetstexten (från Syrien, Antiokia).

PÅ SVENSKA

LÄS, TRO OCH STUDERA

1873

Konung Carl den Toftes Bibel


Biblia, den Heliga Skrift.

Konung Carl den Tolftes Bibel, som också kallas för Karl XII:s Kyrkobibel, är en av de mest betydelsefulla Biblarna i Sverige och var den officiella Bibelöversättningen för svenska Kyrkan i över 200 år, från 1703-1917.
Carl XII:s Bibel, publicerades första gången år 1703 och detta är den språkligt uppdaterade versionen som publicerades år 1873. Den är skriven enligt 1800-tals Ortografi, Morfologi & Syntax av Yngre nysvenska som brukades 1732-1906.

PÅ SVENSKA

BIBELBIBLIOTEKET

Övrigt

Läs Förord eller Inledning till specifika Biblar mm.

BIBELN.ONLINE

1611 King James Version Förord

Del 1 - 2

1611 FÖRORD

Del 1 En Dedikation till hans Majestät Kung Jakob den Första av England

1611 FÖRORD

Del 2 Från översättarna till läsaren
BIBELN.ONLINE

Inledning till Svenska KJV Bibeln

Del 1-3

Inledning till Svenska KJV Bibeln


BIBELN.ONLINE

Bildgalleri

Bildgalleri

AV 1611 - Svenska KJV Bibeln


”Men när ni läser Skriften, läs den med ett helgat och kyskt öra: beundra vördnadsfullt sådana dunkla ställen som ni inte förstår och skyll bara på er egen oförmåga; läs med glädje de tydliga ställena och studera noggrant för att förstå dem som är något svåra; pressa på att bli en god textläsare, för Skriften är alltid den bästa tolkaren av sig själv.” 

Kung Jakob den Första av EnglandBasilikon Doron (1599).