Bibelbiblioteket

DOWNLOAD

Här kan du ladda ned material som vi hoppas kommer dig till nytta.

BIBELN.ONLINE

Nedladdningsbart material

Material kommer att läggas till allt eftersom.

Evangelisationsmaterial


Broschyrmaterial om Bibeln

Biblar

Övrigt material

Läs mer om hur du sparar filen som öppnas i din webbläsare.

Evangelisationsmaterial

Dela Guds löfte om evigt liv till dina arbetskamrater, nära och kära.

Välj språk

1  Svenska | 2 English | 3 Dansk | 4 Norsk | 5 Suomalainen

BIBELN.ONLINE

Om hur du blir frälst till evigt liv

Missa inte detta!

Broschyren förkunnar evangeliet om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus, som dog , blev begravd och uppstod igen för att; med Sitt eget blod betala våra synder på korset och ge till var och en som tror på honom EVIGT LIV.

1

Tredelad broschyr

SVENSKA
Ta emot Jesus Kristus betalning på korset, för dina synder, om du vill ha EVIGT LIV

Läs om Kristus evangelium och om du vill, dela gärna broschyren till din familj, till dina arbetskamrater eller kanske till dina kompisar i skolan.

Skicka PDF-filen digitalt via e-post eller skriv ut broschyren dubbelsidigt på ett vanligt A4-papper, vik ihop den tredelat och skicka den med ett frimärke som ett vanligt brev.

GRATIS

LÄS ONLINE, DELA, SKRIV UT

2

Tri-fold Brochure

ENGLISH
Accept Jesus Christ's payment on the cross, for your sins, if you want ETERNAL LIFE

Read about the gospel of Christ and, if you like, share the brochure to your family, to your workmates or maybe to your friends at school.

Send the PDF file digitally via e-mail or print the brochure double-sided on a regular A4 paper (Size 8.27 × 11.69 inches), fold it in three parts and send it with a postal stamp as a regular letter.

FREE

READ ONLINE, SHARE, PRINT

3

Tri-fold Brochure

DANSK
Tag imod Jesus Kristus' betaling på korset for dine synder, hvis du vil have EVIGT LIV

Læs om Kristus evangelium, og hvis du vil, så del brochuren med din familie, med dine kolleger eller måske med dine skolevenner.

Send PDF-filen digitalt via e-mail eller print brochuren dobbeltsidet på et almindeligt A4-papir, fold den i tre dele og send den med et stempel som et almindeligt brev.

GRATIS

LÆS ONLINE, DEL, PRINT

4

Tri-fold Brosjyre

NORSK
Ta imot Jesu Kristi betaling på korset, for dine synder, hvis du vil ha EVIG LIV

Les om Kristus evangelium, og hvis du vil, del brosjyren med familien din, med dine medarbeidere eller kanskje med skolevennene dine.

Send PDF-filen digitalt via e-post eller skriv ut brosjyren tosidig på et vanlig A4-papir, brett den i tre deler og send den med et stempel som et vanlig brev.

GRATIS

LES PÅ NETT, DELE, SKRIVE UT

5

Kolmiosainen Esite

SUOMEN KIELI
Hyväksy Jeesuksen Kristuksen maksu ristillä syntiesi edestä, jos haluat IANKAIKKISEN ELÄMÄN

Lue Kristuksen evankeliumista ja, jos haluat, jaa esite perheellesi, työtovereillesi tai kenties kouluystävillesi.

Lähetä PDF-tiedosto digitaalisesti sähköpostitse tai tulosta esite kaksipuolisesti tavalliselle A4-paperille, taita se kolmeen osaan ja lähetä se leimalla tavallisen kirjeen tapaan.

ILMAISEKSI

LUE NETISTÄ, JAA MUILLE, TULOSTA

Om Bibeln

Select language

1  Svenska | 2 English 3 Dansk

BIBELN.ONLINE

I denna Broschyr Avslöjas ett stort Bedrägeri och Hyckleri angående de mest populära Biblarna av idag!

Missa inte detta!

Broschyren innehåller 16 exempel på Bibelverser som helt saknas i moderna Biblar.

Tredelad broschyr

SVENSKA
VILKEN BIBEL ÄR GUDS BEVARADE ORD IDAG?

Denna lilla broschyr behandlar i korthet vikten av att välja rätt Bibel och ett avslöjade. Den innehåller också 16 exempel på Bibelverser som helt saknas i moderna Biblar.

Läs, Skriv ut och dela den till dina vänner och bekanta. Skicka PDF-filen digitalt via e-post eller skriv ut broschyren dubbelsidigt på ett vanligt A4-papper, vik ihop den tredelat.

GRATIS

LÄS ONLINE, DELA, SKRIV UT

Tri-fold Brochure

ENGLISH
WHICH BIBLE IS THE PRESERVED WORD OF GOD TODAY?

This little booklet deals briefly with the importance of choosing the right Bible and a disclosure. It also contains 16 examples of Bible verses that are completely missing from modern Bibles.

Read, print and share it with your friends and acquaintances. Send the PDF file digitally via email or print the brochure double-sided on a standard A4 paper, fold it in three.

FREE

READ ONLINE, SHARE, PRINT

Tri-fold Brochure

DANSK
HVILKEN BIBEL ER GUDS BEVAREDE ORD I DAG?

Dette lille hæfte handler kort om, hvor vigtigt det er at vælge den rigtige bibel og en åbenbaret bibel. Det indeholder også 16 eksempler på bibelvers, som helt mangler i moderne bibler.

Læs, print og del den med dine venner og bekendte. Send PDF-filen digitalt via e-mail, eller print brochuren dobbeltsidet på et almindeligt A4-papir, og fold den i tre.

GRATIS

LÆS ONLINE, DEL, PRINT

Info: 1, Spara & 2, vika broschyren

Hur det går till att spara PDF-filen som öppnas i din webbläsare

(Filen kan också vara en Doc-fil; PNG/JPEG bildfil eller en Zip-fil)


1
Välj broschyr, klicka på "Öppna", den öppnas i en ny flik, läs och spara sedan filen till din enhet. För att spara en PDF-fil som du öppnat i din webbläsare, se denna guide för hur det går till:
Steg 1 - Öppna filen i webbläsaren. Se till att t.ex PDF-filen du vill spara är öppnad i din webbläsare.
Steg 2: - Hitta och använd spara-knappen. Ofta har PDF-visaren i webbläsaren en verktygsrad, antingen i toppen eller botten av fönstret, som innehåller olika ikoner för att hantera PDF-filen. Letar efter en ikon som ser ut som en diskett, eller som har en pil som pekar nedåt mot en bricka (detta representerar ofta nedladdning). Ikonen kan även vara markerad med ordet "Spara" eller "Download".
Steg 3: - Klicka för att spara. Klicka på spara/nedladdningsikonen. Detta kan omedelbart starta nedladdningen av PDF-filen till din dators standardnedladdningsmapp, eller så kan det öppnas en dialogruta som frågar var du vill spara filen.
Steg 4 - Välj var du vill spara filen. Om en dialogruta öppnas, navigera till den mapp där du vill spara filen. Du kan också välja att byta namn på filen i detta skede om du vill.
Steg 5: - Bekräfta nedladdningen. Klicka på "Spara" i dialogrutan för att starta nedladdningen. Filen kommer nu att sparas på den plats du valt.
Steg 6 - Kontrollera den nedladdade filen. Navigera till mappen där du sparade filen för att säkerställa att den har laddats ner korrekt och är tillgänglig för användning.
Dessa steg bör vara tillämpliga för de flesta moderna webbläsare som Chrome, Firefox, Safari och Edge. Vissa detaljer kan variera lite beroende på vilken webbläsare du använder, men grundprincipen är densamma.
2

Om hur du viker ihop en Tredelad broschyr

En tredelad broschyr, viks enkelt i tre lika stora delar.

Skriv först ut broschyren på ett dubbelsidigt (kortsidan) på ett vanligt A4-papper: 
  1. Lägg sedan ut broschyren platt: Se till att fram- och baksida är vända nedåt så att insidan av broschyren är synlig.
  2. Första viket: Ta högerkanten av papperet och vik den mot mitten av broschyren. Kanten bör linjera med mitten av pappret. Gör ett skarpt veck.
  3. Andra viket: Ta nu vänsterkanten och vik den över den redan vikta delen, så att den också linjerar med mitten och täcker den första vikta delen. Gör ett skarpt veck här också.
När du är klar, ska broschyren kunna öppnas som en dörr åt vänster och sedan som en dörr åt höger för att visa hela bladets insida.

Se bild

Välj broschyr att ladda ner