Bibelbiblioteket
ARTIKELSERIE: KUNGLIG INSPIRATION: MONARKER SOM FORMADE BIBELNS HISTORIA

Del 2

Om Konung Carl den Tolfte av Sverige

BIBELN.ONLINE

Om Kung Carl den TolfteBILD 1: *Karl XII (1707) av David von Krafft - Skoklosters slott.


Inledning

Carl XII, även känd som Karl XII och ofta refererad till som "krigarkungen", föddes den 17 juni 1682 och dog den 30 november 1718. Han var kung av Sverige från 1697 till sin död och är en av de mest kontroversiella och diskuterade regenterna i svensk historia. Hans tid som kung präglades av den stora nordiska kriget (1700-1721), men han hade också en viktig roll i religiösa och kulturella utvecklingar, särskilt genom skapandet av Carl XII:s Bibel 1703.


Carl XII:s födelseplats

BILD 2: *Tre Kronor från Slottsbacken, oljemålning 1661 av Govert Camphuysen.


Carl XII föddes på Tre Kronor i Stockholm, det kungliga slottet som var Sveriges politiska och kungliga centrum fram till 1697. Slottet var en symbol för den svenska monarkin och spelade en central roll i landets historia.
 • Slottet Tre Kronor var ursprungligen en försvarsborg byggd på Stadsholmen, en av öarna i det som idag är centrala Stockholm. Den första byggnaden uppfördes på 1200-talet, och över tid utvecklades det till en större anläggning och blev det kungliga slottet och Sveriges politiska centrum. Slottet genomgick flera ombyggnader och expansioner under åren. Det var en sammansatt struktur med flera byggnader och torn, omgivet av en vallgrav. Dess arkitektur var en blandning av medeltida, renässans- och barockelement. Slottet var inte bara den kungliga residensen utan också säte för riksdag och regering. Det var centrum för politisk makt och ceremonier samt förvaringsplats för viktiga dokument och konstskatter.
 • Slottsbranden: Carl XII:s födelseplats förstördes år 1697
 • Tragiskt nog förstördes Tre Kronor i en omfattande brand den 7 maj 1697. Det var en av de mest förödande händelserna i Sveriges kulturhistoria. Slottet, med sin rika historia och oskattbara samlingar av konst och litteratur, gick upp i rök. Carl XII hade blivit kung samma år, och branden utgjorde en dramatisk start på hans regeringstid. Förlusten av slottet var en nationell katastrof och många värdefulla arkiv och kulturella skatter gick förlorade.
 • Slottsbranden ledde till byggandet av det nuvarande Stockholms slott, men händelsen hade en stark inverkan på den nationella psyken. För Carl XII var det också en viktig händelse som många menar formade hans syn på kungadömet och dess roll i samhället. Och denna dramatiska händelse i Carl XII:s första år som kung kastade en lång skugga över hans regeringstid och är en viktig del i förståelsen av honom som person och som monark.

Uppväxt och tidigt liv

Prins Carl XII föddes 1682, son till kung Karl XI och drottning Ulrika Eleonora. Han uppfostrades i en sträng Luthersk miljö och fick en grundlig militär utbildning. Vid 15 års ålder blev han kung efter sin fars död och var snabbt tvungen att visa sin skicklighet som ledare.
"Den 17 juni, som var om lördagsmorgonen klockan tre fjärdingar på sju, blev min gemål förlossad och födde en son. Gud vare därföre evinnerligen tack och lov, som haver hulpit henne, han hjälpe henne snart till sin förra hälsa igen!" - Karl XI.
Drottning Ulrika Eleonora tog stor del i sina barns uppfostran. Från modern lärde sig den unge prinsen att be morgon- och aftonbön samt olika Bibliska historier. Prinsen undervisades i kristendom och teologi, som ansvarades av Strängnäsbiskopen Erik Benzelius.


Den stora nordiska kriget

Bara tre år in i sitt styre utbröt den stora nordiska kriget, där Sverige var i konflikt med en koalition bestående av Ryssland, Polen och Danmark. Carl XII visade extraordinär militär förmåga genom att snabbt besegra den danska armén i slaget vid Narva och vända sin uppmärksamhet mot de andra fienderna. Han vann flera segrar men led också svåra nederlag, särskilt i slaget vid Poltava 1709, vilket ledde till att han tillbringade flera år i exil i Osmanska riket.


Carl XII:s Bibel

1703

BILD 3: **Carl den Tolftes Bibel 1703 Faksimil utgåva 


Mellan krigståg och fälttåg tog Carl XII sig tid att fokusera på religiösa och kulturella aspekter. Översättningen godkändes av Kung Carl XII av Sverige. År 1703 utkom Carl XII:s Bibel, en översättning av den Lutherska Bibeln till svenska och den byggde också på tidigare översättningar, inklusive Gustav Vasas Bibel (1541) och den så kallade "Översättningen efter Drottning Kristinas Bibel" (1693). Carl XII:s Bibel är en historisk och språklig skatt som representerar en viktig del av Sveriges kulturella och religiösa arv. Den ger en inblick i det svenska språket och stavningen från den tiden och visar hur språket har utvecklats över århundradena. Denna Bibel blev en standard i Sverige och hade en enorm inverkan på svensk kultur och språk, och den tjänade som en symbol för nationell enhet och identitet i en tid av krig och osäkerhet. Den utgjorde en viktig del av Kyrkans och samhällets liv och hjälpte till att sprida Kristendomen och det Bibliska budskapet till allmänheten i över 200 år.


Död och eftermäle

Carl XII:s öde förändrades dramatiskt efter nederlaget vid Poltava. Han återvände till Sverige 1715 men kunde inte återvinna den förlorade terrängen. Han dödades under belägringen av den norska fästningen Fredriksten 1718. Hans död markerade slutet på den svenska stormaktstiden, men hur han faktiskt dog har varit ett gåtfullt mysterium under de tre århundraden som gått sedan Karl XII sköts till döds i huvudet. Det har det funnits olika teorier om hans död. Var det fienden som avfyrade det dödande skottet, eller var det svenskar som hade tröttnat på kungens krigsäventyr? Trots tre olika obduktioner av kungens kropp, år 1746, 1859 och 1917 har det varit svårt att fastställa vilken kula som tog hans liv. Karl dog av en enda projektil som passerade genom hans huvud från vänster till höger. Det saknas dock oomtvistade bevis om själva projektilen som dödade honom.
Nu har forskare vid Uleåborgs universitet i Finland framställt ny information som kan vara avgörande för att fastställa omständigheterna kring hur han dog. De använde ballistiska modeller som efterliknade en mänsklig skalle och avfyrade muskötkulor med en diameter på 19,5 millimeter genom dessa skallimitationer med varierande hastigheter. Deras undersökningar visade att det mest troliga är att kungen inte dödades av en muskötkula av bly vid belägringen av Fredrikshald i Norge den 30 november 1718. De kastade också ljus över Karl XII:s filthatt, som han bar när han sköts. Hatten har fortfarande ett tydligt runt hål på cirka 19,5 millimeter, men forskarna kunde bevisa att ett sådant hål kräver en betydligt större kula än en med en diameter på 19,5 millimeter, vilket en musköt inte kan avfyra. Därmed kunde de avfärda teorin om att kung Karl XII mördades med en knapp från sin egen uniform, kallad "kulknappen". Forskarna drog slutsatsen att det mest troliga scenariot är att Karl XII dödades av järnammunition av typen kartesch med en diameter på klart över 20 millimeter. De bedömde också att den sannolika hastigheten för kulan skulle motsvara den av en projektil avfyrad från en fästning som var 200 meter bort. Sammanfattningsvis visar forskningen att Karl XII dog av en fiendeprojektil och inte av en konspiration från sina egna.


Slutsats

Carl XII är en komplex och ofta missförstådd figur i svensk historia. Hans militära framgångar och nederlag har överskuggat andra aspekter av hans regeringstid, inklusive hans bidrag till svensk kultur genom Carl XII:s Bibel. Denna bibel hade en långvarig påverkan och är en viktig del av hans arv, vid sidan av de krig och slag som präglade hans liv och regeringstid.Några av de viktigaste händelserna i Carl XII:s liv

Tidigt Liv och Uppväxt

 • Född 17 juni 1682 som son till kung Karl XI och drottning Ulrika Eleonora.
 • Uppfostrad i en strikt luthersk och militär miljö.


Tillträde till Tronen

 • Krönt som kung av Sverige 1697 efter sin fars död.


Den Stora Nordiska Kriget

 • Kriget bryter ut år 1700, Sverige mot en koalition av Danmark-Norge, Polen-Sachsen och Ryssland.
 • Slaget vid Narva 1700, en oväntad seger för den svenska armén.
 • Marschen in i Polen och Sachsen, 1701–1706, inklusive slaget vid Kliszów 1702.
 • Slaget vid Poltava 1709, en katastrofal förlust som förändrade krigets gång.
 • Exil i Osmanska riket, Bender 1709–1714.


Carl XII:s Bibel

 • Publicering av Carl XII:s Bibel 1703, en viktig översättning av den Lutherska Bibeln till svenska.


Återkomst och Senare År

 • Återvänder till Sverige 1715 och försöker återuppta kriget.
 • Belägringen av Stralsund, 1715, slutar i nederlag och svensk reträtt.
 • Försök att invadera Norge 1718 för att tvinga fram en fredlig lösning.
 • Död vid belägringen av Fredriksten i Norge, 30 november 1718.


Eftermäle

 • Hans död markerar slutet på den svenska stormaktstiden.
 • Fortsatt debatt och forskning kring hans liv, militära kampanjer och påverkan på svensk kultur och historia.

Slottet Tre Kronor

(BILD 4 **** Datorgenererad modell av det svenska slottet Tre Kronor)

VISSTE DU ATT:

Karl XII:s fullständiga titel på svenska löd:

Den stormäktige och nådige herren, Karl, med Guds Nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung, Storfurste till Finland, Hertig uti Skåne, Estland, Livland, Karelen, Bremen, Verden, Stettin, Pommern, Kassuben och Venden, Furste till Rügen, Herre över Ingermanland och Wismar, så och Pfalzgreve vid Rhen, i Bayern, samt till Jülich, Kleve och Berg Hertig. Greve till Valdens, Spanheim, Mark och Ravensburg och Herre till Ravenstein.
OBS!

BILD 1: *Tre Kronor från Slottsbacken, oljemålning 1661 av Govert Camphuysen. Publik domain: This file has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighboring rights.

BILD 2: **Tre Kronor från Slottsbacken, oljemålning 1661 av Govert Camphuysen. Publik domain: This file has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighboring rights.

BILD 3: ***Carl den Tolftes Bibel 1703 Faksimil utgåva. Fotograf. Torbjörn Holmberg.

BILD 4: ****Computer generated model of the Swedish castle Tre Kronor ("Three Crowns") in Stockholm. This file is licensed under the Creative CommonsAttribution-Share Alike 3.0 Unported license.  MLindner6, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Section,_through_castle.jpg