AV 1611

KING JAMES VERSION - SWEDISH EDITION

Nya Testamentet

Episteln av Paulus till Filemon

Filemon, kapitel 1


Gamla Testamentet, välj bok:

1 MOS2 MOS3 MOS4 MOS5 MOSJOSDOMRUT1 SAM2 SAM1 KUNG2 KUNG1 KRÖN2 KRÖNESRANEHESTJOB: PS: 1-7576-150ORDSPREDHVJESJERKLAGHESDANHOSJOELAMOSOBADJONAMIKANAHHABSEFHAGSAKMAL:

Nya Testamentet, välj bok:

MATTMARKLUKJOHAPGROM1 KOR2 KORGALEFFILKOL1 TH2 TH1 TIM2 TIMTITFILEMHEBRJAK1 PETR2 PETR1 JOH2 JOH3 JOHJUDUPP

Filemon, välj kapitel:

1
SVENSKA KJV BIBELN

FILEMON, KAPITEL 1

4. Han gläder sig över att höra om Filemons tro och kärlek, 9. Som han önskar ska förlåta sin tjänare Onesimus, och kärleksfullt ta emot honom igen.


Filem 1:1 PAULUS, en Jesus Kristus fånge, och Timoteus, vår broder, till Filemon vår älskade, och medarbetare,

Filem 1:2 Och till vår älskade Appfia, och till Arkippus vår medsoldat, och till kyrkan i ditt hus:

Filem 1:3 Nåd vare med dig, och frid, från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Filem 1:4 Jag tackar min Gud, och nämner dig alltid i mina böner,

Filem 1:5 När jag hörde om din kärlek och tro, som du har till Herren Jesus, och till alla heliga;

Filem 1:6 För att din tros gemenskap må bliva verksam genom att tillstå allt gott som finns i dig i Kristus Jesus.

Filem 1:7 Ty vi har stor glädje och tröst i din kärlek, eftersom de heligas ande är vederkvickt av dig, broder.

Filem 1:8 Därför, även om jag i Kristus skulle vara mycket djärv att ålägga dig det som lämpligt är,

Filem 1:9 Men för kärlekens skull ber jag dig hellre, att vara en sådan som jag Paulus den gamle, och nu också en fånge för Jesus Kristus.

Filem 1:10 Jag ber dig för min son Onesimus, som jag i mina bojor har avlat:

Filem 1:11 Som förr i tiden var oduglig för dig, men som nu är nyttig för dig och för mig:

Filem 1:12 Som jag åter har sänt; tag du därför emot honom, det vill säga, mitt eget hjärta:

Filem 1:13 Som jag skulle ha velat ha kvar hos mig, så att han i ditt ställe skulle ha tjänat mig i evangeliets bojor:

Filem 1:14 Men utan ditt samtycke skulle jag intet göra; att din gagn inte må vara nödgat, utan villigt.

Filem 1:15 Ty har han kanske därför lämnat dig för en tid, för att du skall kunna ta emot honom för evigt;

Filem 1:16 Inte nu som en tjänare, utan till att vara högre än en tjänare, en broder som är älskad, särskilt av mig, men hur mycket mer av dig, både i köttet, och i Herren?

Filem 1:17 Om du räknar mig som en medarbetare, tag då emot honom som mig själv.

Filem 1:18 Om han har gjort dig orätt, eller om han är skyldig dig något, så ska du sätta det på min konto;

Filem 1:19 Jag, Paulus, har skrivit det med min egen hand, och jag skall betala tillbaka det; även om jag inte säger till dig hur du är skyldig mig till och med ditt eget jag.

Filem 1:20 Ja, broder, låt mig glädja mig åt dig i Herren, uppfriska min ande i Herren.

Filem 1:21 I förtröstan på din lydnad har jag skrivit till dig, i förvissning om att du också kommer att göra mer än vad jag säger.

Filem 1:22 Men förbered också en bostad för mig: ty jag förlitar mig på att jag genom era böner kommer att givas till er.

Filem 1:23 Jag hälsar dig Epafras, min medfånge i Kristus Jesus;

Filem 1:24 Markus, Aristarkus, Demas, Lukas, mina medarbetare.

Filem 1:25 Vår Herre Jesus Kristus nåd vare med er ande. Amen.¶    Skrivet från Rom till Filemon, av Onesimus en tjänare.

Filemon, välj kapitel:

1 ⎜ TOP